Aplikuj

Nie wybrano żadnego pliku×
Nie wybrano żadnego pliku×

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl.
2) W każdej chwili mogę cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
3) Mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 32 788 52 02 lub pisząc na: iodo@elamed.pl.
4) Moje dane będą przetwarzane na podstawie uzyskanej tutaj zgody.
5) Odbiorcami moich danych mogą być firmy wspomagające działalność Administratora w zakresie IT oraz telekomunikacji.
6) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Moje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, lub zakończenia rekrutacji (nie dotyczy, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych na poczet późniejszych rekrutacji, wówczas dane będą przetwarzane do momentu wycofania takiej zgody, lecz nie dłużej niż 5 lat).
8) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Mam prawo do przenoszenia swoich danych.
10) Mam prawo wnieść skargę na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Administratora danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

Skontaktuj się z nami

Dział Personalny

tel. 32 788 51 86
fax 32 203 93 56

Współpraca
Przyjazna Rekrutacja